Download het model in pdf formaat, vul uw gegevens aan en stuur het ingevulde document op naar:

CVOM
Unit Kanton Mulder
postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Vooruit per fax 0886990230

Download het model

Toelichting en advies:

BELANGRIJK: BEWAAR EEN KOPIE VAN HET BEROEPSCHRIFT

Stuur het op per aangetekend schrijven ofwel per fax én gewone brief! Bewaar de post- en faxbewijzen!

Stel altijd beroep in indien een van de volgende zaken het geval is:

  • 1. U ontvangt een boete van het CJIB
  • 2. U ontvangt een verhoging van de boete
  • 3. U ontvangt een dwangbevel van de deurwaarder
  • 4. U ontvangt een bericht van inneming van een rijbewijs
  • 5. U ontvangt een buitengebruikstelling van uw motorvoertuig
  • 6. Uw auto wordt in beslag genomen
  • 7. U krijgt politie aan de deur die u dreigt met gijzeling, inneming van het rijbewijs en/of buitengebruikstelling
  • 8. U ontvangt een oproep om te verschijnen voor de rechter voor een machtiging tot gijzeling
  • 9. U wordt gegijzeld of de politie dreigt u te gijzelen etc.

In alle gevallen moet u in beroep gaan bij de officier (en eventueel daarna bij de rechter) tegen de beschikkingen, ook al beweert de politie, het CJIB of de deurwaarder dat de boete “onherroepelijk” is en dat u niet in beroep kunt gaan.

Door in beroep te gaan bij de officier (CVOM) en beroep in te stellen bij de rechter heeft u uitstel van betaling totdat de rechter in hoogste instantie heeft beslist. Dus hoe eerder het beroep bij de officier wordt ingediend hoe beter. Het voorkomt verhogingen, gijzeling, inneming van rijbewijs etc.

Indien u bericht krijgt van de officier dat uw beroep wordt afgewezen dient u binnen 6 weken beroep in te stellen bij de rechter. Blijf er op staan dat het proces-verbaal/bewijsmateriaal u wordt toegestuurd voordat u een verklaring geeft. U hoeft als verdachte niet te antwoorden en geen bewijs tegen uzelf te leveren. Indien de officier u geen proces-verbaal stuurt dan is dat een goede grond voor het beroep op de rechter

Door het instellen van beroep moet de executie (bijvoorbeeld gijzeling) worden gestaakt en vervallen die dwangmaatregelen. U hoeft geen zekerheid te stellen als u aantoont daar geen middelen voor te hebben.

Mochten de dwangmaatregelen toch doorgaan terwijl uw beroep nog loopt: dit is absoluut onrechtmatig. In dat geval moet een kort geding worden aangespannen.